Thumb Epic Vibes
Epic Vibes
januari 25, 2016
Alles bekijken

Melklab

De huidige ‘natuurlijke’ melk is (nog) een uitwisselbare grondstof in plaats van een uniek product met hogere waarde. Een mogelijke betere samenstelling verdwijnt nu in de logistiek en in de verwerking waar het wordt gestandaardiseerd en gemengd. Aan de marktkant lijkt juist meer ruimte voor diversiteit door behoefte aan innovatie, koppeling aan een duurzame oorsprong en nieuwe afzetmogelijkheden van diverse producten door bijvoorbeeld ICT. Het Melklab wil ketendoorbrekend met kennis en co-creatie bijdragen aan nieuwe Boer-Product-Markt-combinaties.
Ritz Cinema Works ontwikkelde deze animatie in opdracht van Het Boerengilde om het projectplan visueel te kunnen presenteren.
Stem: Sophie Hijlkema
Muziek: Hungry Spice